ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم
ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کیلوگرم

ماشین لباسشویی فریدولین ظرفیت 12 کلیوگرم


5,100,000 تومان 4,100,000 تومان

تخفیف : 1,000,000 تومان

2 در انبار

قیمت 5100000 با تخفیف 4100000 تخفیف ویژه جهت واگذاری فروشگاه
دستگاه پلمپ و نو میباشد 
جهت خرید با شماره 05138555550 و یا 09151155719 تماس بگیرید