نمایش 1–8 از 26 نتیجه

نمایش 25 40

یاتاقان کولر آبی سایز یک 60%

18,000 تومان
لازم به توضیح است که این قطعه درکولرهای آبی نصب وقرارمیگیرد.دردوطرف محوراصلی میل شفت کولرکه پروانه حلزونی قراردارد وجودداردودوطرف لوله بروی این قطغه سوارمیباشد.وقتی که پروانه پولی بروی تسمه پروانه قرارمیگیردمیل شفت رابچرخش میاندازدوبرای اینکه میل باسرعت وراحت بچرخددوسرمیل دراین یاتاقانها قرارداردوهرمدتی یکباربایدبوش برنجی داخل این یاتاقانهاروغنکاری شود..لازم بذکراست که دریاتاقانها بوشهاباآلیاژهای متفاوت وجودداردوهربوش بامقدارآلیاژبرنجی آن قیمتهایش متفاوت است بهترآن است که ازیاتاقانهایی بابوش برنجی بالاتراستفاده گردد..چون عمروسرغت گردش حلزونی  بیشترمیشود