رابط آب پاش استوک

1 کالا

 • حراج!
  آب شمار ظرفشویی مدل بوش (استوک فابریک)

  آب شمار ظرفشویی مدل بوش (استوک فابریک)

  80,000 تومان 70,000 تومان
  عملکردوکارایی:کاراین قطعه درظرفشویی بدین صورت است که وقتی آب ازمحفظه مخصوص خود بداخل وان ظرفشویی سرازیرمیشود ازروی پروانه آب شمارحرکت وپروانه رابحرکت درمیاورد واین گردش پروانه ازطریق بردی که داخل آبشمارنصب است فرمان رابه برداصلی صادرمیکندودرآنجابردمیتواندبکارخودادامه دهدوچنانچه بهرعلتی این آبشمارخراب شوددستگاه نمیتواندبکارخوداد امه دهدوایرورخرابی بروی دستگاه ظاهرمیگردد وحتمن بایدمشکل حل شودتادستگاه بکارخودادامه دهد
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها