این واحدجدیدان تاسیس وراه اندازی شده است لذا برای راحتی حال همکاران عزیزومقرون بصرفه بودن قیمتها نسبت به نرخ همکاران شایددرحدودنصف میباشد.

این واحدتمام کارهای لوازم خانگی روانجام میدهدوباتوجه به تخصص اصلی این مجموعه که سابقه ای حدود30سال دراین زمینه داردشایدبهترین جاومکان برای اجرای این کارباشد.

لذاشمامیتوانیدبه راحتی کارخودتون روباینجابیاورید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)