محاسبه cop یک دستگاه خنک کننده

محاسبه cop یک دستگاه خنک کننده

برای محاسبه cop یک دستگاه خنک کننده نباید فقط به مقدار آن در بار کامل اکتفا نمود بلکه بهتر است از میانگین آن در شرایط و بار های مختلف استفاده کرد. در استاندارد ari 550/590-98 برای مشخص کردن میزان متوسط cop در طول روز از معیاری به اسم iplv استفاده نموده اند.

iplv مخفف integrated part load value می باشد که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد: لازم به ذکر است که ضرایب این رابطه تابع شرایط اقلیم است و برای شهر تهران این رایطه به شکل زیر نوشته می شود
.iplv = 0.13a + 0.29b + 0.43c + 0.15d
که در آن a مقدار cop در 100% بار , cop :b در 75% بار , cop :c در 50% بار , cop :d در 25% بار می باشد.
مفهوم ضرایب بالا به این صورت است:13% ساعت در100% بار , 29% ساعت در75% بار , 43% ساعت در50% بار , 15% ساعت در25% بار جدول مقایسه iplv چیلر های مختلف
جذبی : 1.12
پیچی : 6.01
سانتریفیوژ 6.95 (fs)
سانتریفیوژ vs) : 9.7)
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
پیگیری سفارش
لیست مقایسه