بررسی های ضروری راه اندازی سیستم برودتی

بررسی های ضروری راه اندازی سیستم برودتی

همیشه قبل از راه اندازی سیستم برودتی باید اقداماتی صورت گیرد که عدم انجام درست و کامل آن اقدامات باعث دردسرهای بعدی خواهد شد. در این مقاله کوتاه به چند مورد مهم قابل انجام قبل از راه اندازی اشاره می کنیم.

بعد از تخلیه باید آزمایش نشت مبرد حتماً انجام گیرد. سپس می توانید سیستم را با مبرد شارژ کنید. بدون در نظر گرفتن اینکه از چه روشی برای شارژ مبرد استفاده می شود، این مطلب را باید به خاطر داشت که کمپرسور برای اولین بار روشن می شود. کمپرسور شاید برای مدت طولانی خاموش بوده و روغن از یاتاقان ها و سیلندرها تخلیه شده باشد.

قبل از روشن کردن کمپرسور به مراحل زیر توجه کنید:

۱ـ مطمئن شوید که برق تغذیه کمپرسور با آنچه که بر روی پلاک کمپرسور یا موتور نوشته شده مطابقت کند.

۲ـ ولتاژ برق را در ترمینال موتور چک کنید.

۳ـ ظرفیت فیوزها را چک کنید.

۴ـ کارکرد کنترل های ایمنی را چک کنید.

۵ـ اگر کمپرسور از نوع باز است، در صورت امکان با دست چرخانده تا گردش آزاد آن را مطمئن شوید.

دراین مقطع توصیه می شود که یک دفتر ثبت آماده و تمام اطلاعات برقی، دما، فشار و تنظیم کنترل ها را ثبت کنید تا اگر در زمان راه اندازی، سیستم به هر دلیلی قطع شود مرجعی وجود داشته باشد.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها