خانم فخرآرا
سرکارخانم معینی(مسول تدارکات)

 

خانم فخرآرا
سرکارخانم فخرآرامسول انباروقطعات(خدمات)

 

خانم فخرآرا
سرکارخانم خیرآبادی حسابداری
خانم فخرآرا
سرکارخانم رمضانی مسول حسابداری

 

خانم فخرآرا
آقای امیر تـــقوـــــــی مدیر داخلی آسایش (خدمات)
خانم فخرآرا
آقای مجید سلطانی مسول گروه آسایش
خانم فخرآرا
جتاب آقای جواد مرادی(تکنسین تعمیر لوازم خانگی)
خانم فخرآرا
جناب آقای محمدزاده (مسئول فروش قطعات استوک)
خانم فخرآرا
جناب آقای احسان سلطانی (تکنسین خدمات)
خانم فخرآرا
سرکار خانم زارعی (کالسنتر خدمات)
جواد مرادی
جواد مرادی
مهدی امیدی
مهدی امیدی
مجید قزبانپور
مجید قربانپور
مصطفی تیموری
مصطفی تیموری
هومن مذنب پور
هومن مذنب پور
ابوالفضل محمدزاده
ابوالفضل محمدزاده
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)