مشاهده همه 8 نتیجه

نمایش 25 40

الکترو موتور خشک کن لباسشوئي دو قلو مدل 3 پايه

330,000 تومان
عملکردوکارایی:کاراین الکتروموتور بدینصورت است که درقسمت شاسی زیر درزیر دیگ یا چلیک خشکن قرار میگیرد وبه طریق که پولی به میل الکتروموتور ومیل چلیک خشکن متصل میشود  وزمانیکه فرمان ویا تایمرخشکن را میچرخانیم فرمان بروی  الکتروموتور  میاید و موتور شروع به چرخیدن می نماید وبادوربسیار بالا چلیک را میچرخاند و لباسی که در چلیک قرار دارد را بسرعت میچرخاند  ولباس شروع به  خشک کردن میکند .این الکتروموتور  باکمک خازن رن  معمولان بقدرت 3یا4یا6 شروع بکارمیکند وچنانچه خازن بسوزد ویا خراب شود موتور نمیتواند بچرخش خودش ادامه بدهد وحتمن باید خازن آن تعویض گردد .

تايمر شستشو لباسشويي دو قلو مدل دو ولوم

80,000 تومان
عملکرد وکارایی :کار این قطعه بدینصورت است که درسویچ برد ویا پانل لباسشویی دوقلو قرار دارد وتایمرشستشو وتایمر خشکن هردوتایمر در یک تایمر قرار دارد ومیتوان هر دو عملیات را با هم انجامش بدهیم .در این نوع تایمر نسبت به تایمرهای جداگانه براین است که چنانچه یکی از دو تایمر خراب سود باید هردو را با هم تعمیض کرد واین از نظر اقتصادی مقرون بصرف نمیباشد.