نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 25 40

پدال آب سرد کن يخچال فريزر اسنوا (زبانه تک)

35,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این پدال درروی قسمت منبع ابسردکن قرارداردوبافشاراوردن به این پدال ازطریق میکروسویچی که درپشت پدال قرارداردفرمان ابریزی راصادرکرده واب داخل منبع به داخل لیوان ریخته میشود.درزمانیکه فشاربیشترازحدممکنه بروی پدال ایجادگرددپدال میشکندوقابل تعمیروچسباندن هم نیست وبایدتعویض گردد

پدال آب سرد کن يخچال فريزر نیم هلال (پارس,الکترواستیل)

45,000 تومان
عملکردوکارایی:کاراین قطعه بدینصورت است که درروی درب یخچال وفریزر ویا یخچال ویاساید نصب شده است.ودر زمانیکه پدال را فشار میدهند آب از شیر درظرف ریخته میشود .واگر پدال را بیشتر از حد ظرفیتش فشار بیاورند پدال میشکند .دربیشتر مواقع پدال قابل تعمیرنمیباشد وباید آن را تعویض کرد.درپدالها مدلهای مختلفی وجود دارد وبیشتر مدلهل از نظر ساختاری متفاوت میباشد.