نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 25 40

پدال آب سرد کن يخچال فريزر نیم هلال (پارس,الکترواستیل)

45,000 تومان
عملکردوکارایی:کاراین قطعه بدینصورت است که درروی درب یخچال وفریزر ویا یخچال ویاساید نصب شده است.ودر زمانیکه پدال را فشار میدهند آب از شیر درظرف ریخته میشود .واگر پدال را بیشتر از حد ظرفیتش فشار بیاورند پدال میشکند .دربیشتر مواقع پدال قابل تعمیرنمیباشد وباید آن را تعویض کرد.درپدالها مدلهای مختلفی وجود دارد وبیشتر مدلهل از نظر ساختاری متفاوت میباشد.