نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 25 40

ترموستات هوايي یخچالی نوفراست

200,000 تومان
عملکرد وکارایی:کاراین قطعه بدینصورت است که در داخل کابین یخچال ویا فریزر قرار دارد ودر داخل محفظه ای نصب شده است وبطریق ولومی قابل تنظیم وتغییر میباشد وترموستات سیم بلویی دارد که درمدل هوایی آن این سیم در محیط کابین بصورت آزاد رها میباشد .وزمانیکه سرما باین سیم میرسد از طریق گازی که در داخل این سیم قرار دارد فرمان را به یک فانوسک انتقال میدهد واز فانوسک فرمان بروی پلاتین میرود وعمل قطع ووصل انجام میگردد .این نوع ترموستات دربعضی مواقع قابل تنظیم میباشد ومیتوان از طریق پیچی که درداخل این ترموستات قرار دارد تنظیم زمانی گردد ولی تا جایی که ممکن است از دست زدن باین پیچ خوداری نمایید ودرحدممکن اینکار را انجام ندهید .باید توسط تکنسین ماهر ومجرب اینکار انجام گردد .ضمنان اگر بروی سیم خراش ویا سوراخی ایجاد گردد گاز آن خارج ودیگر قابل استفاده نمیباشد .