مشاهده همه 3 نتیجه

نمایش 25 40

ترانس تغذيه مايکرو همه کاره

3,000,000 تومان
این قطعه جزواصلیترین های قطعات داخل مایکروویومیباشدوبرق اصلی ان راتبدیل به بر

مگنترون مايکروويو مدل ال جي 2M214

1,100,000 تومان
این قطعه جزواصلی ترینهای مایکروویو میباشدوکاراین قطعه برای گرم کردن غذااستفاده میشود.این قطعه معمولاازشماره وسریال مخصوصی حک شده یرخوردارمیباشدوبایدحتمن درزمان جایگزینی باین موضوع توجه خواصی داشته باشیم.چنانچه این قطعه تعویض شودحتمن بایددرزمان نصب به مدل نصب وپایه نصب ان توجه شودکه برعکس نصب وجاسازی نشودواگراینکاررابکنیدعمرکارکرداین دستگاه بسیاربسیارکم میباشد.دربعضی مواقع سری این قطعه که نامش سری مگنترون میباشدخراب میشودکه میتوان سری ان راتعویض کردوقابل استفاده میباشد