مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش 25 40

گیربکس لباسشویی دوقلو مدل پاکشوما چهار گوش 6پیچ

150,000 تومان
این قطعه کاربردش درداخل لباسشویی های دوقلو وسطلی می باشد درداخل وان قرارمیگیرد ازیکطرف که داخل وان است چنگ زن قرارمیگیرد وازطرف داخل به یک پولی وصل میشودکه بطریق تسمه پروانه وموتوربه گردش درمیاید وازداخل به طریق چنگ زن لباسهارابه شستشو وامیدارد.زمانیکه چرخدنده داخل گیربکس خراب میشودگیربکس کارخودرابدرستی انجام نمیدهدوازکارمیافتد..معمولان گیربکسها قابل تعمیرنمیباشد وبایدکامل تعویض گردد.ودربعضی مواقع قابل تعمیرمیباشد..