نمایش 1–8 از 22 نتیجه

نمایش 25 40

کاسه نمد لباسشویی اتومات سایز 55*35

35,000 تومان
عملکرداین قطعه دردستگاه بدینصورت استفاده میگردداین قطعه درجاهایی که اب رابخواهیم ازیک قست به قسمت دیگرجداکنیم این قطعه راجاسازی میکنیم..لازم بذکراست که درزمان نصب قطعه بایدطرف فنرولبه دار ان درقسمت اب قرارگیرد وجدان ازبرعکس نصب کردن ان خوداری شود.قبل ازنصب کاسه نمدرابروی میل چک کنیدبایدبافشاردران قسمت عمل کند.درزمان نصب کاسه نمدازجازدن کاسه نمدبروی فنران بهیچ عنوان ضربه زده نشود.کاسه نمدنبایددرجای خود لق باشددرزمان نصب درقسمت فنرکاسه نمدحتمن مقداری گریس زده شود