نمایش 1–8 از 22 نتیجه

نمایش 25 40

لاستیک دور درب لباسشویی اتومات ارج قدیم آاگ

300,000 تومان
عملکرد لاستیک دور درب لباسشویی بدین صورت میباشد که بین درب ودیگ لباسشویی قرارمیگیرد و باعث جلوگیری از آبریزی درون دیگ به بیرون لباسشویی است.این لاستیک دربین دیگ وصفحه جلویی لباسشویی قراردارد و درزمان چرخش دیگ کارآبندی رااجرامیکند...دربعضی ازمواقع که لباسهای زیپ داردر زمان ریختن لباس دردیگ بین درب ولاستیک قرارمیگیرد باچرخش لباسها باعث سوراخ و پاره شدن لاستیک میگردد.

لاستيک دور درب لباسشويي مدل کنوود 900

300,000 تومان
عملکرد لاستیک دور درب لباسشویی بدین صورت میباشد که بین درب ودیگ لباسشویی قرارمیگیرد و باعث جلوگیری از آبریزی درون دیگ به بیرون لباسشویی است.این لاستیک دربین دیگ وصفحه جلویی لباسشویی قراردارد و درزمان چرخش دیگ کارآبندی رااجرامیکند...دربعضی ازمواقع که لباسهای زیپ داردر زمان ریختن لباس دردیگ بین درب ولاستیک قرارمیگیرد باچرخش لباسها باعث سوراخ و پاره شدن لاستیک میگردد.

لاستيک دور درب لباسشويي اتومات مدل کندي

300,000 تومان
عملکرد لاستیک دور درب لباسشویی بدین صورت میباشد که بین درب ودیگ لباسشویی قرارمیگیرد و باعث جلوگیری از آبریزی درون دیگ به بیرون لباسشویی است.این لاستیک دربین دیگ وصفحه جلویی لباسشویی قراردارد و درزمان چرخش دیگ کارآبندی رااجرامیکند...دربعضی ازمواقع که لباسهای زیپ داردر زمان ریختن لباس دردیگ بین درب ولاستیک قرارمیگیرد باچرخش لباسها باعث سوراخ و پاره شدن لاستیک میگردد.

لاستيک دور درب لباسشويي اتومات مدل آزمايش

300,000 تومان
عملکرد لاستیک دور درب لباسشویی بدین صورت میباشد که بین درب ودیگ لباسشویی قرارمیگیرد و باعث جلوگیری از آبریزی درون دیگ به بیرون لباسشویی است.این لاستیک دربین دیگ وصفحه جلویی لباسشویی قراردارد و درزمان چرخش دیگ کارآبندی رااجرامیکند...دربعضی ازمواقع که لباسهای زیپ داردر زمان ریختن لباس دردیگ بین درب ولاستیک قرارمیگیرد باچرخش لباسها باعث سوراخ و پاره شدن لاستیک میگردد.

لاستيک دور درب لباسشويي اتومات مدل ارج 4224

300,000 تومان
عملکرد لاستیک دور درب لباسشویی بدین صورت میباشد که بین درب ودیگ لباسشویی قرارمیگیرد و باعث جلوگیری از آبریزی درون دیگ به بیرون لباسشویی است.این لاستیک دربین دیگ وصفحه جلویی لباسشویی قراردارد و درزمان چرخش دیگ کارآبندی رااجرامیکند...دربعضی ازمواقع که لباسهای زیپ داردر زمان ریختن لباس دردیگ بین درب ولاستیک قرارمیگیرد باچرخش لباسها باعث سوراخ و پاره شدن لاستیک میگردد.

لاستيک دور درب لباسشويي اتومات اسنوا حایر

350,000 تومان
عملکرد لاستیک دور درب لباسشویی بدین صورت میباشد که بین درب ودیگ لباسشویی قرارمیگیرد و باعث جلوگیری از آبریزی درون دیگ به بیرون لباسشویی است.این لاستیک دربین دیگ وصفحه جلویی لباسشویی قراردارد و درزمان چرخش دیگ کارآبندی رااجرامیکند...دربعضی ازمواقع که لباسهای زیپ داردر زمان ریختن لباس دردیگ بین درب ولاستیک قرارمیگیرد باچرخش لباسها باعث سوراخ و پاره شدن لاستیک میگردد.

لاستيک دور درب لباسشويي اتومات بوش زيمنس 8 کیلویی

550,000 تومان
عملکرد لاستیک دور درب لباسشویی بدین صورت میباشد که بین درب ودیگ لباسشویی قرارمیگیرد و باعث جلوگیری از آبریزی درون دیگ به بیرون لباسشویی است.این لاستیک دربین دیگ وصفحه جلویی لباسشویی قراردارد و درزمان چرخش دیگ کارآبندی رااجرامیکند...دربعضی ازمواقع که لباسهای زیپ داردر زمان ریختن لباس دردیگ بین درب ولاستیک قرارمیگیرد باچرخش لباسها باعث سوراخ و پاره شدن لاستیک میگردد.

لاستيک دور درب لباسشويي اتومات باگنشت اصلي

600,000 تومان
عملکرد لاستیک دور درب لباسشویی بدین صورت میباشد که بین درب ودیگ لباسشویی قرارمیگیرد و باعث جلوگیری از آبریزی درون دیگ به بیرون لباسشویی است.این لاستیک دربین دیگ وصفحه جلویی لباسشویی قراردارد و درزمان چرخش دیگ کارآبندی رااجرامیکند...دربعضی ازمواقع که لباسهای زیپ داردر زمان ریختن لباس دردیگ بین درب ولاستیک قرارمیگیرد باچرخش لباسها باعث سوراخ و پاره شدن لاستیک میگردد.