مشاهده همه 5 نتیجه

نمایش 25 40

يقه شور( پارويي چیليک) لباسشويي اتومات مدل ال جي بکو

150,000 تومان
این قطعه درداخل چلیک ودیگ لباسشویی قراردارد.وقتی که درلباسشویی لباس ریخته میشودودیگ بچرخش درمیایددرداخل چلیک این پارویی ها لباس را شستشومیدهدوبه اصطلاحی لباس راچنگ میزندوچرک وکثیفی لباس رامیگیرد.اگراین پارویی نبودلباس هم تمیزشسته نمشد.برای تعویض این پارویی هامتاسفنه باید کل دیگ بتزشودوامکان تعویض ازروی وداخل چلیک نمیباشد..هرپارویی منحصربخودان برندمیباشدونمشودازپارویی جایگزین استفاده گردد.