نمایش 1–8 از 23 نتیجه

نمایش 25 40

تاخو لباسشویی اتومات مدل سامسونگ 3 سیم

450,000 تومان
این قطعه درالکتروموتورهای گیربکسی ودایرکت کارمیشود و دردرون سیم پیچ آن جاسازی شده است.وکارش این است که دورموتور را تنظیم میکند و چنانچه این قطعه خراب شود در زمان چپ و راست کارکردن موتوربا دور تند این عمل را انجام میدهد و لباسها با شدت زیاد دردیگ میچرخد.این قطعه دربعضی ازمدلهایش قابل تعمیر میباشدو میتوان پس ازتعمیر از آن استفاده کنید.لازم بذکراست که این قطعه نمیتوان بامدل دیگری جایگزین استفاده شود و کارکند و حتما بایدازمدل و اصلی خودش استفاده شود

تاخو لباسشویی اتومات مدل سامسونگ گیربکسی

450,000 تومان
این قطعه درالکتروموتورهای گیربکسی ودایرکت کارمیشود و دردرون سیم پیچ آن جاسازی شده است.وکارش این است که دورموتور را تنظیم میکند و چنانچه این قطعه خراب شود در زمان چپ و راست کارکردن موتوربا دور تند این عمل را انجام میدهد و لباسها با شدت زیاد دردیگ میچرخد.این قطعه دربعضی ازمدلهایش قابل تعمیر میباشدو میتوان پس ازتعمیر از آن استفاده کنید.لازم بذکراست که این قطعه نمیتوان بامدل دیگری جایگزین استفاده شود و کارکند و حتما بایدازمدل و اصلی خودش استفاده شود

تاخو لباسشویی اتومات مدل پارس کنوود

250,000 تومان
این قطعه درالکتروموتورهای گیربکسی ودایرکت کارمیشود و دردرون سیم پیچ آن جاسازی شده است.وکارش این است که دورموتور را تنظیم میکند و چنانچه این قطعه خراب شود در زمان چپ و راست کارکردن موتوربا دور تند این عمل را انجام میدهد و لباسها با شدت زیاد دردیگ میچرخد.این قطعه دربعضی ازمدلهایش قابل تعمیر میباشدو میتوان پس ازتعمیر از آن استفاده کنید.لازم بذکراست که این قطعه نمیتوان بامدل دیگری جایگزین استفاده شود و کارکند و حتما بایدازمدل و اصلی خودش استفاده شود

تاخو لباسشویی اتومات مدل سامسونگ ال جی

250,000 تومان
این قطعه درالکتروموتورهای گیربکسی ودایرکت کارمیشود و دردرون سیم پیچ آن جاسازی شده است.وکارش این است که دورموتور را تنظیم میکند و چنانچه این قطعه خراب شود در زمان چپ و راست کارکردن موتوربا دور تند این عمل را انجام میدهد و لباسها با شدت زیاد دردیگ میچرخد.این قطعه دربعضی ازمدلهایش قابل تعمیر میباشدو میتوان پس ازتعمیر از آن استفاده کنید.لازم بذکراست که این قطعه نمیتوان بامدل دیگری جایگزین استفاده شود و کارکند و حتما بایدازمدل و اصلی خودش استفاده شود

تاخو لباسشویی اتومات مدل ال جی گیربکسی

180,000 تومان
این قطعه درالکتروموتورهای گیربکسی ودایرکت کارمیشود و دردرون سیم پیچ آن جاسازی شده است.وکارش این است که دورموتور را تنظیم میکند و چنانچه این قطعه خراب شود در زمان چپ و راست کارکردن موتوربا دور تند این عمل را انجام میدهد و لباسها با شدت زیاد دردیگ میچرخد.این قطعه دربعضی ازمدلهایش قابل تعمیر میباشدو میتوان پس ازتعمیر از آن استفاده کنید.لازم بذکراست که این قطعه نمیتوان بامدل دیگری جایگزین استفاده شود و کارکند و حتما بایدازمدل و اصلی خودش استفاده شود