نمایش 1–8 از 23 نتیجه

نمایش 25 40

تاخو لباسشویی اتومات مدل سامسونگ 3 سیم

280,000 تومان
این قطعه درالکتروموتورهای گیربکسی ودایرکت کارمیشودودردرون سیم پیچ ان جاسازی شده است.وکارش این است که دورموتورراتنظیم میکندوچنانچه این قطعه خراب شوددرزمان چپ وراست کارکردن موتوربادورتنداین عمل راانجام میدهدولباسهاباشدت زیاددردیگ میچرخد.این قطعه دربعضی ازمدلهایش قابل تعمییرمیباشدومیتوان پس ازتعمیر ازان استفاده کنید.لازم بذکراست که این قطعه نمیتوان بامدل دیگری جایگزین استفاده شودوکارکندوحتمن بایدازمدل واصلی خودش استفاده شود